Üzleti feltételek

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

  1. A GreenplantationCom s.r.o., Hradisko 467, Luhačovice 76326, Csehország, stasztikai számjel: 17944759, kereskedelmi társaság jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”), amely a megyei kereskedelmi nyilvántartásban szerepel. A brnói bíróság, ügyiratszám 132099, C. szakasz, 132099 beszúrva (a továbbiakban: „eladó“) módosítsa az 1751. § paragrafusának megfelelően 89/2012 szt. módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.greenplantaion.com címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.
  2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása részeként jár el.
  3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
  4. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
  5. Az ügyfél olyan természetes vagy jogi személy, vagy más jogalany, amely az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon megrendelést ad az Eladónak.
   1. Az ügyfél csak azokat az adatokat adja meg az Eladónak a kereskedelmi kapcsolat létrehozása során, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés problémamentes teljesítéséhez, esetlegesen azokat a további adatokat, amelyeket ő kér a vásárlási okmányokon.
   2. Az Eladó és az ügyfél közötti jogviszonyt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendezik.
   3. Ha egyedi szerződés köttetik az ügyféllel, akkor az elsőbbséget élvez a jelen Általános Szerződési Feltételek felett, így ha az egyedi szerződés rendelkezései eltérnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételektől, akkor az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
   4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti ajánlataiban szereplő termékek megvásárlásával semmilyen joga nem keletkezik bejegyzett védjegyek, márkajelek, üzleti elnevezések, céges logók, illetve az Eladó vagy más vállalkozás szabadalmának használatára, hacsak a konkrét esetben kötött egyedi szerződés másképp nem rendelkezik.
  6. Az Adásvételi Szerződés átírása magyar nyelvre:
   1. A Vásárló rendelése adásvételi szerződést javasol, a szerződés létrejön, amikor az Eladó elküldi a Vásárlónak azt a nyilatkozatot, amely elfogadja a Vásárló javaslatát. Ettől a pillanattól az Eladó és a Vásárló között kölcsönös jogok és kötelezettségek lépnek életbe, amelyek az adásvételi szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.
   2. A szerződés magyar nyelven jön létre. Az Eladó a szerződést tárolja a sikeres teljesítés érdekében, amely harmadik fél számára nem hozzáférhető. A Vásárlónak van lehetősége a rendelés ellenőrzésére és javítására, mielőtt elküldené. A jelen szerződési feltételek megtalálhatók a webáruház internetes oldalán, és a Vásárló elmentheti és reprodukálhatja őket.
   3. A rendelés létrehozásához szükséges kommunikációs eszközök (telefon, internet) használatának költsége a Vásárló által igénybe vett szolgáltató díjszabásának függvénye.
   4. A Vásárlónak a kiválasztott fizetési módtól függően, de legkésőbb a termék(ek) átvétele során köteles megfizetni a vételárat. Az Eladó előleget vagy hasonló fizetést csak a Vásárló speciális kérésére kér, ezt előre figyelmezteti a Vásárlót.
   5. A Vásárlónak mindig lehetősége van kifogásaival az Eladóhoz telefonon, írásban vagy más módon fordulni, ha a kifogás nem rendeződik megfelelően, akkor az illetékes állami szervekhez fordulhat.
 1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

  1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
  2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
  3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.
  4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.
  5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 2 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.
  6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.
 2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.
  2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezen áruk természeténél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
  3. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru Csehország területén belül történik.
  4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:
   1. megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába „teszi“),
   2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és
   3. tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).
  5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve azt is, hogy a vevő képes-e felismerni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelem” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vásárló e-mail címe“) .
  6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).
  7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.
  8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.
 3. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

  1. A Vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:
   • készpénzben az eladó telephelyén: Masarykova 149, Luhačovice 76326, Csehország;
   • utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
   • készpénz nélküli átutalással az eladó Fio banka a.s. által vezetett 2202457534 / 2010 számú számlájára (a továbbiakban: „eladói számla“)
    • IBAN:CZ87 2010 0000 0022 0245 7534
    • BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX
   • készpénzmentes a Comgate fizetési rendszeren keresztül;
   • készpénz nélküli fizetés kártyával;
   • harmadik fél által nyújtott kölcsön révén.
  2. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.
  3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.
  4. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.
  5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
  6. Az Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk), a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut elküldenék a Vevőnek. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.
  7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
  8. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó GreenplantationCom s.r.o. ÁFA-fizető. Adóbizonylat – az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.
  9. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.
 4. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

  1. A Vásárló jogot kap a szerződés megkötése nélküli elállásra 14 (hatvan) napig a termék átvételétől számítva. Ha a szerződés több terméket tartalmaz, a szerződés elállásának határideje az utolsó termék átvételétől számítódik.
  2. A Vásárló az elállás szándékát a vagy e-mailben (store@greenplantation.com). A Vásárló leveléből világosan kiderülnie kell az elállás szándékának, tartalmaznia kell a Vásárló nevét és a rendelési azonosító számát, ha a Vásárló már kapott számlát, tartalmaznia kell a számla sorozatszámát, és ha több terméket vásárolt, világosan meg kell jelölnie, melyik termékre vonatkozik az elállás jogának gyakorlása. A Vásárló használhatja ezt az elállási nyilatkozat mintáját, de nem kötelező.
  3. Ha a Vásárló a fent említett 14 napi határidőn belül eláll a szerződéstől, az internetes bolt ügyfélszolgálatának munkatársai a Vásárlót a megérkezett elállási nyilatkozat egy munkanapja után telefonon vagy e-mailben fogják megkeresni a termék (termékek) visszaküldésének megbeszélése céljából. Az Eladó kurírszolgálat foglalkozni fog a visszatérített termékekkel. Ha a Vásárló a megbeszélt helyen és időben kézbesíti a terméket (termékeket) a kurírnak, az Eladó viseli az elküldési költségeket.
  4. Elálláskor a Vevőnek a terméke(ke)t eredeti állapotában, - amennyiben lehetséges - eredeti csomagolásával és sérülésmentesen kell visszaadnia. A termékekkel együtt a Vevőnek kell visszaadnia azok minden tartozékát, a teljes dokumentációját (pl. használati utasítás) és az esetleges ajándékot is, amely a termékkel együtt kapott. Jogszerű elállás esetén a Vevő nem kötelezett megtéríteni a termék értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használatból ered, azonban a felróható értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.
  5. A vételár és a szállítási díj a Vevő által megadott bankszámlára lesz visszafizetve, legkésőbb 14 napon belül a Vevő átadása után a futárszolgálat részére.
 5. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -KÉZBESÍTÉS

  1. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
  2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
  3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
  4. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. Ez nem érinti a vevő termékhibákért való felelősségi jogait és a vevőnek az általánosan kötelező jogszabályokból eredő egyéb jogait.
  5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentummal teljesíti.
 2. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

  1. A Vevő a módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR 13. cikke értelmében a Vevővel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének a Vevő személyes adatainak a Vevő kereskedelmi kommunikációjának küldése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban külön dokumentummal tesz eleget.
  2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett sütiket tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlást a weboldalon meg lehet tenni, és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.
 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a fogyasztónak minősülő vevőt a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti jogválasztás hiányában alkalmazandók lennének.
  2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
  3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
  4. A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintája.
  5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Green Plantation, Masarykova 149, Luhačovice 76326, Csehország, e-mail cím store@greenplantation.com.
 4. REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

  1. Általános rendelkezések
   1. A Vevőnek meg kell ismernie a jelen panasz feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt a terméket megrendelné. A Vevő a vásárlási szerződést megkötve és a termék átvételével fogadja el a fenti panasz feltételeket. A termék átvétele a futárszolgálat általi átvételt jelenti.
   2. A vásárlás számlájának tartalmaznia kell minden adatot (termék neve, egységár, mennyiség, stb.), amely szükséges a panasz érvényesítéséhez. A jogszabály hiányában vagy a jelen panasz feltételek más rendelkezéseinek hiányában a panasz az Eladó által kiállított számla alapján érvényesíthető.
  2. Minőség az átvételkor
   1. Az Eladó felelős a Vevő által átvett termék minőségéért, különösen azért, hogy:
    1. a termék megfeleljen a Vevővel megállapodott tulajdonságoknak, vagy ha nincs ilyen megállapodás, akkor a Gyártó vagy az Eladó által ismertetett tulajdonságoknak, vagy amit a Vevő a
    2. termék jellegére tekintettel, és a reklám alapján elvár;
    3. a termék alkalmas legyen az Eladó által javasolt célra, vagy amire általában használják ezeket a termékeket;
    4. a termék minősége megfeleljen az egyeztetett mintának, ha a minőség vagy a teljesítmény mintán alapul;
    5. a termék mennyisége, mérete és súlya megfelelő legyen;
    6. a termék megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.
   2. Ha a hiba az átvétel után 6 hónapon belül jelentkezik, akkor feltételezni kell, hogy a termék már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha ez a feltétel összeegyeztethetetlen a hiba jellegével vagy a termék természetével.
   3. A Vevő 24 hónapig érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági jogait az áru átvételétől számítva.
   4. Ha az áru használhatóságának időtartama meg van határozva a jogszabályok szerint a csomagoláson, útmutatóban, vagy reklámban, akkor a jótállásra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók.
   5. A Vevő hibás teljesítésből eredő jogosultsága nem érvényes:
    1. az ár alacsonyabb ár miatt kialakult hibára;
    2. a rendeltetésszerű használatból adódó elhasználódásra;
    3. használt áru esetén azzal összeegyeztethető elhasználódásra;
    4. ha az áru jellege miatt előre látható (például fűszerek).
   6. A Vevőnek hibás teljesítés esetén megillető jogai:
    1. az áru cseréje a hiba elhárításával, vagy hiányzó áru pótlása
    2. a hiba javítása
    3. a vételár arányos csökkentése
    4. elállás a szerződéstől
   7. Hibás teljesítés esetén a Vevőnek nem került átadásra a megállapodás szerinti mennyiségű vagy minőségű áru. Ha a minőségről nincs megállapodás a felek között, akkor az Eladónak olyan minőséget kell biztosítania, amely megfelel a szerződés nyilvánvaló céljának.
  3. Kellékszavatossági jogok
   1. Az Eladó esetén a vevő cserét, javítást vagy a hiányzó mennyiség pótlását kérheti. Ha a hiba nem javítható, vagy az Eladó nem vállalja a javítást vagy a cserét, akkor a Vevő arányos vételár-csökkentést kérhet, vagy elállhat az adásvételtől. Ha az áru nem rendelkezik megállapodott tulajdonságokkal, nem alkalmas javasolt céljára, nem megfelelő minőségű, nem megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, vagy nem felel meg jogszabályoknak, akkor a Vevő kérhet hibátlan áru cseréjét, ha ez nem aránytalan a hiba jellegének figyelembevételével.
   2. Ha a hiba csak a termék elkülöníthető részét érinti, a Vevő csak annak cseréjét kérheti. Ha ez nem lehetséges, a Vevő visszaléphet a szerződéstől. Ha a hiba jelentéktelen, akkor csak a hiba ingyenes javítását lehet igényelni.
   3. Ha a Vevő nem érvényesíti a javítást vagy a termék cseréjét, és nem lép vissza a szerződéstől, akkor arányos árlemondásra jogosult. A Vevőnek joga van arányos árlemondásra, ha az Eladó nem tudja a terméket vagy alkotórészét cserélni, javítani, vagy ha ez időben nem történik meg, vagy a javítás vagy csere a Vevőnek jelentős hátrányt okozna.
   4. Ha a hiba javítható, a Vevő a javítás helyett a termék vagy az alkotórész cseréjét kérheti, ha a hibák nagy száma vagy a javítás után ismételt meghibásodás miatt nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni. Ebben az esetben a Vevő visszaléphet a szerződéstől.
   5. A hibás teljesítésből eredő jogok nem állnak rendelkezésre a Vevőnek, ha a termék hibáját már az átvétel előtt ismerte, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát.
   6. Csere esetén – ha nincs más megállapodás a Felek között – a Vevő átadja a hibás terméket a futárszolgálat részére az új termék átvételekor.
  4. Jótállás (garancia)
   1. Az Eladó vállalja a felelősséget, hogy az áru megfelelően működik és megtartja a szokásos jellemzőit a meghatározott idő alatt. Az árukra 1 év kötelező jótállás érvényes. Más árukra csak akkor vonatkozik jótállás, ha a jótállási idő vagy a használhatósági időtartam szerepel az áru dobozán, a használati útmutatóban, vagy a reklámban (különleges jótállás). A jótállás lehet alkatrészekre vonatkozó is. A jótállási idő hossza a oldalon szerepel a termékre vonatkozóan. A jótállási idő a Vevő által átvett áru dátumával kezdődik.
   2. Kötelező jótállás esetén a Vevő elsőként kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy költséget jelent az Eladónak. Ha az Eladó nem vállalja a javítást vagy cserét, vagy nem tudja időben megtenni, a Vevő arányos árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A javításnál csak új alkatrész kerül beépítésre.
   3. A Vevőnek joga van arra, hogy kérje az Eladótól az áru kicserélését, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és a meghibásodás a termék átvételétől számított három munkanapon belül jelentkezik. Az Eladó felelős a kicserélési költségekért. A jótállás időtartama újból kezdődik a kicserélt vagy kijavított áru, valamint a kijavítás eredményeként jelentkező hibák esetén. A Vevő jogai, beleértve a kellék- és termékszavatossági jogait, illetve a kártérítési jogait, nem befolyásolják a jótállást. A 24 hónapnál hosszabb jótállási idővel árult áruknál a 24 hónap letelte után jelentkező hibák esetén a kijavítás vagy a kicserélés térítésmentes, vagy jóváírásra kerül sor. Az Eladó vállalja, hogy a kijavított vagy kicserélt árut 35 napon belül eljuttatja a Vevőhöz.
  5. A kellékszavatosság és a jótállás nem érvényes azokra a hibákra, amelyek az áru átadása után a következő okokból keletkeztek:
   1. Szakszerűtlen telepítés, használat vagy kezelés,
   2. Hibás vagy nem megfelelő tartozékok, helytelen szerszámok használata,
   3. Helytelen munkafolyamatok, helytelen működtetés,
   4. Túlzott terhelés a használati útmutató vagy az általános elvek ellenére,
   5. Karbantartás elhanyagolása, szakszerűtlen javítás,
   6. Túlfeszültség az elektromos hálózatban (megégett alkatrészek, áramkörök),
   7. Mechanikus megrongálás,
   8. Helytelen paraméter-változtatás,
   9. Helytelen tárolás,
   10. Elemi károk és természeti csapások.
   11. A kellékszavatosság és a jótállás nem érvényes azokra a hibákra sem, amelyek az áru olyan körülmények közötti használatából erednek, amelyeknek hőmérséklete, porszennyezettsége, páratartalma, vegyi vagy mechanikai hatása nem felel meg a Gyártó vagy az Eladó által meghatározottaknak, valamint azokra a hibákra, amelyek a Vevő által végzett módosítások következményei.
   12. Ha az Eladó felelőssége a fent felsorolt okok miatt nem terheli, akkor az Eladó nem felel az ezekből származó esetleges károkért sem.
  6. A közös szabályok az elégtelenségi és a jótállási jogok érvényesítésére
   1. A vevő a küldemény átvételekor együtt a futárral ellenőrizze annak állapotát (csomagok száma, a céges logóval ellátott szalag sértetlensége, doboz sértetlensége). Ha a küldemény sérült vagy hiányos, a vevő megtagadhatja az átvételét. Ha a vevő mégis átveszi a sérült küldeményt, akkor le kell jegyezni a sérülést a futárszolgálat átvételi dokumentációjában. Az esetleges sérülésekről, hiányosságokról jegyzőkönyvet kell felvenni a futárszolgálattal, majd azt elküldeni az címre.
   2. A kellékszavatossági vagy jótállási igényt a számlával lehet érvényesíteni. Ha korábban már volt reklamáció, akkor a reklamáció intézéséről szóló igazolás is szükséges. Ha az áru rendelkezik gyártási számmal, akkor ugyanaznak kell szerepelnie a számlán és a reklamációs igazoláson.
  7. A panaszok kezelése
   1. A vásárló a reklamációját a lehető leggyorsabban kell kezdeményezni, amiben bonyolult esetek esetén legkésőbb öt munkanapon belül döntenek. Az időtartam nem számít bele a hiba pontos megítéléséhez szükséges időbe. Az Eladó a lehető leggyorsabban intézi a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben ez a határidő eltelt eredménytelenül, akkor a hiba nem javítható.
   2. Az Eladó írásos bizonylatot ad a vásárlónak a reklamáció beérkezési dátumáról, tartalmáról, javítási lehetőségekről, és az intézés dátumáról és módjáról, beleértve a javítás időtartamát és a reklamáció elutasításának okát.
   3. Megfelelően alátámasztott reklamáció esetén a vásárló megtérítheti a reklamációval összefüggő költségeit (pl. postaköltségek). Amennyiben a vásárló jogosan eláll a szerződéstől a hibás teljesítés miatt, igényt tarthat a költségek megtérítésére is.
   4. Amennyiben a reklamáció során a termék cserére kerül, a szavatossági idő az új termék átvételétől indul újra. Ha a reklamáció cserével történik, akkor az ezt követő esetleges újabb reklamáció az első reklamációnak minősül. A reklamáció kezdete a bejelentés napján indul és a teljesítést követő napig tart. A vásárló az e-mail címét adja meg a vásárláskor, és erről kap értesítést a reklamáció teljesítésekor, ha más e-mail címről küldte a bejelentést, akkor az adott címre.